VAJERSSYSTEM EFTER BESTÄLLNING. OBS DETTA ÄR ENDAST ETT EXEMPEL, ALL BESTÄLLNING GÖRS EFTER OFFERT

0 kr

Maila in era uppgifter till info@fagelskramma.se så tar vi fram en offert till. Foto och mått på hela taket tack eller det problemområde ni har.


OBS DETTA ÄR ENDAST ETT EXEMPEL, ALL BESTÄLLNING GÖRS EFTER OFFERT


Här på bilden ser ni hur trådnätet är konstruerat. Aluminiumspolar stöder de nylonbelagda rostfria ståltrådarna

ca 1-2 meter över ytan men kan givetvis göras högre så man kan gå under det eller lägre.


Vajersystemet monteras längs takets kant på takkanten , eller där väggen och taket möts och skruvas in i väggen.


På vissa tak rekommenderar vi att man placerar polerna från takkanten, korgfodrad, om det är mer praktiskt

(som det visas här). Polens avstånd är 25-45 meter från varandra beroende på lokala förhållanden och

praktiska egenskaper, vilket resulterar i trådnät av den storleken.


Lösningen: Vår avskräckande teknik för vajersystem/nät eliminerar fågelproblemen, vilket är de viktigaste så att inte måsarna känner att ert tak är en trygghet. Vi omvandlar ditt tak, brygga osv till en hotande miljö för måsar. De kommer att överge din egendom och inte återvända. Vi skapar ett mönster av belagda ståltrådsnät ovanför ytan där måsarna brukar landa (kabeln är bara 0,7 mm till 2 mm i diameter beroende på applikation). Havmåsar och andra fåglar uppfattar dessa nät som betydande hinder för deras start, så de kommer inte att landa under dem. Med många obegränsade val i närheten kommer måsar att välja att inte landa på din anläggning, även tillfälligt. De är rädda för att. Detta är måspsykologi i aktion. 


Om fågelproblemen är intensiv kan vajersystem vara tätare, alla installationer är unika för sig.


Maila in era uppgifter till info@fagelskramma.se så tar vi fram en offert till. Foto och mått på hela taket tack