8 års erfarenhet. Allt mot skadedjur med låga priser

Flugor, insekter

Allt mot flugor och flygande insekter. Finns 2 olika av flugfångare, antingen med klister som man måste ha i miljöer som tex i restauranger och sen 

de som ger elstöt och flugorna ramlar ner i ett uppsamlingskärl.